Месец: октомври 2021

  • ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

    На основание Решения на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”  от  03.02.2021 г., 31.08.2021 г., и 27.10.2021 г . и Заповеди № 32 / 03.02.2021 г. и 32-а/ 31.08.2021 г. и 38/26.10.2021 г. , във връзка с чл.62, т.4 от  Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на…

    Прочетете още »
Back to top button