• 01
  • 02
  • 03
  • 04

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СРЕЩИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ
НА РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

МИГ Тервел-Крушари кани хората и фирмите от територията на община Тервел и на община Крушари да участват в информационни срещи за консултиране на разработваната Стратегия за местно развитие.
Срещите ще се проведат съответно:

Събитие

Място

Дата и час

Среща с представители на читалища, училища, детски градини и НПО за консултиране на СМР

гр. Тервел, залата на ресторант "Приятели"

5 април – вторник
10:00 ч.

Среща със земеделски производители и представители на бизнеса от общ. Тервел

гр. Тервел, залата на ресторант "Приятели"

6 април – сряда
10:00 ч.

Среща със земеделски производители и представители на бизнеса от общ. Крушари

с. Телериг, Къща за гости с механа „Хан Телериг“

7 април – четвъртък
10:00 ч.


На тези срещи хората от двете общини ще могат да се запознаят с проекта на стратегията и да изкажат своето мнение за какви проекти, които да се реализират  на територията на техните общини, да бъде предоставена финансовата помощ.