• 01
  • 02
  • 03
  • 04

МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ 

ПОДПИСА ПЪРВИЯ ТРИСТРАНЕН ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

През 2018г. бяха обявени три приема по съответните мерки от стратегията на ВОМР на МИГ Тервел – Крушари. Оценителните процедури по всички мерки са одобрени от УО и Държавен Фонд Земеделие – РА гр. София.

На 09.09.2019 г. между ДФ «Земеделие» - РА, МИГ Тервел-Крушари и община Крушари се подписа първият Административен договор за предоставяне на БФП в размер 137 255,00лв. за рехабилитация на две улици на територията на с. Крушари.

Виж цялата статия (Изтегли)

Публикувано 09.10.2019г.