• 01
  • 02
  • 03
  • 04


Публична покана за обществена поръчка с предмет „ТЕРИТОРИАЛНИ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ НА ОБЩНОСТИ И СТОПАНСКИ СЕКТОРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ТЕРВЕЛ И КРУШАРИ”

Уникален номер на поръчката в Портала на АОП - 9007785

zipизтегли документация