• 01
  • 02
  • 03
  • 04

 

Обява за стартиране прием на проекти по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Тервел-Крушари, излъчвана по радио "Добруджа" в периода 19-23 декември 2016 г.

Покана за информационни срещи за изработване на Стратегия за местно развитие, излъчвана по радио "Добруджа" през април 2016 г.