• 01
  • 02
  • 03
  • 04

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Легенда:
изпълнен договор
отказан от бенефициента

БЕНЕФИЦИЕНТ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТ

РД50-97/121/01

Радостин Божидаров Денев

Закупуване на земеделска техника Виж

РД50-97/312/02

ЕТ "Светлин Марков" - МАРТИ

Модернизиране на фурна за производство на тестени изделия чрез закупуване на оборудване и транспортни средства Виж

РД50-97/312/03

ЕТ "МАРИЯ-НЕВЕНА-Невена Денева"

Обновяване на Къща за гости "МАРИЯ-НЕВЕНА" Виж

РД50-97/311/04

ЕТ "ТОДОР КУРТЕВ - 12"

Изграждане на къща за гости "Куртеви" Виж

РД50-97/321/05

Община Тервел

Дом за стари хора в Община Тервел - база за трудотерапия и адаптиране Виж

РД50-97/321/06

Община Тервел

Център за социални услуги за района на селата Коларци, Балик, Оногур, Сърнец и Ангеларий Виж

РД50-97/322/07

Община Тервел

Рехабилитация на зелени площи, тротоари и улично осветление в населени места от Община Тервел Виж

РД50-97/121/13

ЗП Павел Златков Павлов

Създаване на сливово насаждение и закупуване на техника за поддържането му Виж

РД50-97/121/14

"Био Лавена" ЕООД

Създаване на насаждение от лавандула, отглеждана по биологичен начин и закупуване на техника за обработването и косенето й Виж

РД50-97/312/15

"ДИГЕСТ-ДЙ" ЕООД

Изграждане и оборудване на фитнес зала Виж

РД50-97/311/17

ЕТ "Хан Телериг - Юзджан Юсеин"

Преустройство и пристройка на съществуващ обект за обществено хранене в къща за гости с 6 места и ООХ "Механа" в УПИ I кв.40 по плана на с.Телериг, общ.Крушари  Виж

РД50-97/121/18

ЗП Турхан Шефка Риза

Инвестиционен проект за закупуване на нова селскостопанска техника и реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в склад за селскостопанска продукция Виж

РД50-97/121/20

"Ренан Агро" ЕООД

Закупуване на специализирана техника за косене на лавандула Виж

РД50-97/121/21

ЗП Иванка Николова Маринова

Закупуване на центрофуга за добив на пчелен мед и създаване на трайни насаждения от сливи и праскови

РД50-97/312/22

ЕТ "Кристияна - Йовка Петкова"

Закупуване на оборудване на цех за закуски Виж

РД50-97/312/24

"СИД 12" ООД

Ремонт на фурна с.Орляк общ.Тервел Виж

РД50-97/121/27

ЗП Добрин Петров Иванов

Закупуване на земеделска техника

РД50-97/121/28

ЗП Петър Иванов Хорозов

Ремонт на селскостопанска сграда и закупуване на пръскачка

РД50-97/121/29

ЗП Димитър Великов Димитров

Ремонт на собствена складова база и закупуване на инвентар за земеделска техника Виж

РД50-97/121/30

ЗП Красимир Тодоров Марков

Закупуване на земеделска техника

РД50-97/121/31

АСГ Агро ЕООД

Модернизиране на АСГ Агро ЕООД чрез закупуване на селскостопанска техника Виж

РД50-97/121/32

ЗП Красимира Димитрова Куртева

Създаване на орехова градина и закупуване на земеделска техника и система за охлаждане на зърно

РД50-97/121/34

"ДЖАМБО-Л" ЕООД

Повишаване конкурентоспособността на земеделското стопанство чрез закупуване на инвентар за земеделска техника за отглеждане на едногодишни култури и трайни овощни видове, изграждане на система за капково напояване на овощни култури и оборудване на цех за производство на плодов сок от суровина, произведена в стопанството Виж

РД50-97/312/35

"Пенев Кар" ЕООД

Изграждане на автосервизна база и магазин за авточасти Виж

РД50-97/321/36

Община Тервел

Подобряване на материалната база на домашен социален патронаж в гр.Тервел - закупуване на два автомобила за разнос на готова храна в гр.Тервел и села, в които се ползва услугата

РД50-97/321/37

Община Тервел

Център за социални услуги за района на селата Коларци ,Балик, Оногур, Сърнец и Ангеларий - обзавеждане и дооборудване

РД50-97/322/38

Община Тервел

Реконструкция на тротоари в гр.Тервел

РД50-97/321/39

Община Крушари

Ремонт, вътрешно преустройство и благоустрояване на "Дом за стари хора" в с.Добрин, община Крушари

РД50-97/321/41

Община Тервел

Център за социални услуги за района на селата Нова Камена, Кладенци, Главанци, Градница и Каблешково

РД50-97/322/42

Община Тервел

Реконструкция на участъци от улична мрежа и на съществуващи зони в площадно пространство на гр.Тервел

РД50-97/121/43

"Марчо Стоянов Марчев" ЕООД

Модернизиране на "Марчо Стоянов Марчев" ЕООД чрез закупуване на селскостопанска техника

РД50-97/123/44

"АиК 2000" ООД

Модернизация цех за пакетиране чрез закупуване на оборудване и транспортни средства

РД50-97/123/46

"Пелет Комерс 2012" ООД

Закупуване на линия за производство на пелети от слама

РД50-97/312/47

"Буров-08" ЕООД

Обзавеждане на търговски обект за създаване на оптимални условия за съхранение и предлагане на нови продукти, подобряване на условия за труд

РД50-97/121/48

ЗП Николай Тошков Колев

Закупуване на земеделска техника за модернизиране процесите по отглеждане на кравите и овцете в стопанството

РД50-97/312/49

ФОТО-КАПРИЗ ЕООД

Закупуване на техника и оборудване за повишаване конкурентоспособността на ФОТО-КАПРИЗ ЕООД

РД50-97/121/51

ЗП Радостин Божидаров Денев

Закупуване на земеделска техника

РД50-97/322/52

Община Тервел

Рехабилитация на обществени зелени площи в населени места в Община Тервел

РД50-97/312/53

"АВА ТЕРВЕЛ" ЕООД

Дооборудване на цех за производство на бетонови изделия в гр. Тервел Виж

РД50-97/321/54

Община Крушари

Подобряване на материалната база на домашен социален патронаж в с.Крушари” – закупуване на автомобил за разнос на готова храна в населените места в община Крушари, в които се ползва услугата

РД50-97/321/55

Община Крушари

Подобряване на културната инфраструктура чрез закупуване на отоплителна, озвучителна, осветителна и видеотехника и сценични завеси за нуждите на НЧ „Йордан Драгнев-1894“ -с.Крушари, НЧ „Стефан Караджа-1936“ -с.Телериг“, НЧ „Светлина – 1945” – с.Полк.Дяково

РД50-97/121/56

"Радида" ООД

Модернизиране на кравеферма в с.Сърнец за повишаване добивите в стопанството за хуманно отношение при отглеждане на животните

РД50-97/121/57

ЗП Петко Петров Опълченов

Модернизиране на пчеларска ферма в с.Огняново

РД50-97/321/58

Община Тервел

Център за социални услуги в с.Поп Груево

РД50-97/313/60

Община Крушари

Изграждане на два туристически информационни центъра в Община Крушари

РД50-97/312/61

"Агродом Димитров" ЕООД

Изграждане и обзавеждане на Агромаркет

РД50-97/321/62

Община Тервел

Подобряване на съществуващ център за културни услуги - обзавеждане на сцена на общинско читалище в гр.Тервел

РД50-97/321/63

Община Тервел

Транспортно средство за домашен социален патронаж за района на селата Нова Камена, Кладенци, Градница, Главанци и Каблешково

РД50-97/312/65

"ГЕОИД-Ч" ЕООД

Прилагане на нови технологии за по-качествени услуги

РД50-97/313/66

Фондация "КРУГА"

Експониране на местното етнографско, културно-историческо и природно наследство на община Крушари

РД50-97/321/67

Община Крушари

Подобряване на културната инфраструктура чрез закупуване на отоплителна техника и обзавеждане за нуждите на НЧ в с. Крушариу, с. Телериг и с. Бакалово

РД50-97/322/68

Община Крушари

Ремонт на част от ул."9-ти септември", ул. "Хр. Смирненски" и ул. "Хан Телериг" в с. Крушари

РД50-97/322/70

Община Тервел

Основен ремонт на ул."Дочо Михайлов" в гр. Тервел

РД50-97/121/72

ЗП ВАЛЕНТИН АДАМОВ ДИМИТРОВ

Изграждане на система за капково напояване на едногодишно насаждение от 72 дка. землището на гр. Тервел