• 01
  • 02
  • 03
  • 04

 ЗП Радостин Божидаров Денев

Закупуване на земеделска техника

ЗП Радостин Божидаров Денев кандидатства с проект на 27.09.2012 г. Кандидатът обработва арендувана и собствена земя и отглежда предимно зърнени и фуражни култури, предназначени за вътрешния пазар. Средствата по проекта са за закупуване на трактор на обща стойност 91 980 лв. Одобрена е финансова помощ от 50% или 45 990,00 лв. Договорът с ДФ „Земеделие“ и МИГ Тервел-Крушари е сключен на 18.07.2013 г., а изплащането на помощта е направено на 8.10.2013 г.

img 3600  img 3602  img 3651