• 01
  • 02
  • 03
  • 04

 ЕТ "Светлин Марков" – МАРТИ

  ЕТ "Светлин Марков" – МАРТИ кандидатства на 26.10.2012 г.  за финансово подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване на микропредприятия“. Инвестицията е свързана с модернизация на съществуваща фурна за производство на тестени изделия и включва закупуване на тестомесачна машина, конвектомат и лек автомобил на обща стойност 46150 лв. Кандидатства се за 70% от сумата, съгласно обявените правила. Проектът е одобрен и е сключен договор на 22.07.2013 г. Оборудването е закупено и  помощта е изплатена на 8.10.2013 г.

img 3552