• 01
  • 02
  • 03
  • 04

Дом за стари хора в Община Тервел - база за трудотерапия и адаптиране

Община Тервел кандидатства с проект по Мярка 321 за разширяване на материалната база на Дом за стари хора в с.Полковник Савово на 30.11.2012 г.   Инвестицията е за изграждане на база за трудотерапия и адаптация в свободно от застрояване общинско дворно място към Дома. Целта на проекта е да се постигне среда близка до живота в семейството и да се осигури разнообразяване  и осмисляне на свободното време на възрастните хора – чрез занимания с цветарство, възможности за отдих и общуване на открито в изградената база за трудотерапия.

Проектът е одобрен и е сключен договор на 25.07.2013 г. Размерът на субсидията е 25 518 лв.

1  4  8

img 3593  img 3594  img 3595