• 01
  • 02
  • 03
  • 04

Център за социални услуги за района на селата Коларци, Балик, Оногур, Сърнец и Ангеларий

Проектът на Община Тервел е за изграждане на център за социални услуги за селата Коларци, Балик, Оногур, Сърнец и Ангеларий. Подаден е на 30.11.2012 г. Той включва изграждане на материална база «Център за социални услуги», чрез който за хората в пет села ще се предоставят напълно нови за района социални услуги – «домашен социален патронаж», «социална трапезария», «дневен център». Освен това се подобрява материалната база за предоставяне на две базисни за хората в петте села услуги – достъп до лекар и стоматолог, които по график ще посещават с.Коларци и ще обслужват хората от района на петте села. По проекта се предвижда преустройване на двуетажна необитавана към момента сграда на бивша здравна служба в с.Коларци и закупуване на кухненско обзавеждане и оборудване за кухня-майка.  Размерът на субсидията е 125 160 лв. Сключен е договор на 26.07.2013 г. и се изпълнява.

1  img 8  img 3675

img 3674  img 3676  img 3681