• 01
  • 02
  • 03
  • 04

Рехабилитация на зелени площи, тротоари и улично осветление в населени места от Община Тервел

Проектът по Мярка 322 на Община Тервел за рехабилитация на зелени площи, тротоари и улично осветление е подаден на 30.11.2012 г. Предвижда се рехабилитация на два тротоарни участъка в гр.Тервел , рехабилитация на тротоар-плочник в централната част на с.Безмер, рехабилитация на улично осветление в с.Орляк, поставяне на съоръжения за игра на деца в зелени площи в Тервел, с.Жегларци и с.Безмер, поставяне на бетонови кошчета за отпадъци и пейки в градски парк и централна градска част в гр.Тервел, както и в зелени площи в селата  Жегларци и Безмер и поставяне на бетонови тенис-маси за игра на открито в зелена площ на градски парк в гр.Тервел. Субсидията е в размер на 100 116 лв. Договорът е сключен на 11.07.2013 г. и се изпълнява.

img 3608  img 3610  img 3609