• 01
  • 02
  • 03
  • 04

 

"Био Лавена" ЕООД

"Био Лавена" ЕООД внася за разглеждане своя проект „Създаване на насаждение от лавандула, отглеждана по биологичен начин и закупуване на техника за обработването и косенето й“ на 28.02.2013 г. Размерът на проекта е 46 600 лв. и се кандидатства за субсидия от 18 240 лв. Кандидатът обработва главно арендувани земи и на част от тях се отглежда лавандула. Обект на инвестиция по този проект са разходи за създаване на лавандулово насаждение, което ще се отглежда по биологичен начин, а също закупуване на машина за косене на лавандула и универсална навесна машина. Проектът е одобрен и е сключен договор на 19.08.2013 г., който в момента се изпълнява.

img 2604  img 3624  img 3625