• 01
  • 02
  • 03
  • 04

Фитнес зала - "ДИГЕСТ-ДЙ" ЕООД

"ДИГЕСТ-ДЙ" ЕООД  е регистрирано през 2011 година, с основната идея да създаде зала за спортна дейност в гр. Тервел, поради липсата на такава. Кандидатства за финансово подпомагане по Мярка 312 „ Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” с проект „Изграждане и оборудване на фитнес зала“ посредством преустройство на част от съществуваща автомивка и разширение на помещението. Експлоатацията на автомивката е допълнителна дейност за дружеството.  Заявлението за подпомагане е подадено на 28.02.2013 г.  Инвестицията включва извършване на строително-ремонтни дейности свързани с преустройството на част от съществуващата сграда във фитнес зала, закупуване на фитнес оборудване и на обзавеждане. Стойността на проекта е 107 323 лв. Проектът е одобрен и размерът на субсидията е 77 701 лв. Договорът е сключен на 30.09.2013 г. и се изпълнява.

img 2643  img 3597  img 3598