• 01
  • 02
  • 03
  • 04

 ЗП Турхан Шефка Риза

ЗП Турхан Шефка Риза кандидатства на 04.03.2013 г. с инвестиционен проект за закупуване на нова селскостопанска техника и реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в склад за селскостопанска продукция. Закупува се колесен трактор и и прикачна пръскачка. Сградата, която ще се реконструира ще се използва за съхранение на продукцията произведена в стопанството – пшеница, царевица, слънчоглед и др. Размерът на инвестицията е 149810 лв., като субсидията е в размер на 40%, или 59924 лв. Договорът е подписан на 27.08.2013 и е в процес на изпълнение.

img 2303  img 3662  img 3666