• 01
  • 02
  • 03
  • 04

"Ренан Агро" ЕООД - Техника за косене на лавандула

"Ренан Агро" ЕООД подава заявление за кандидатстване на 25.03.2013 г. Проектът е за закупуване на специализирана техника за косене на лавандула. За всички аграрни мероприятия по насажденията си от лавандула,  до сега дружеството използва ръчен труд, както и наета земеделска техника и инвентар, които чрез кандидатстването си с настоящия инвестиционен проект ще сведе до минимум. Общата стойност на закупуваното оборудване е 24 900 лв. Проектът цели да допринесе за подобряване на конкурентоспособността на земеделския производител, въвеждайки нова за стопанството му техника.

img 3582  img 3586  img 3590