• 01
  • 02
  • 03
  • 04

ЕТ "Кристияна - Йовка Петкова" - Фурна за закуски

ЕТ "Кристияна - Йовка Петкова" кандидатства за финансово подпомагане по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” с проект за модернизацията на съществуващата фурна за производство на закуски. Подава заявление на 15.04.2013 г. Инвестицията включва закупуване, доставка и монтаж на оборудване, което ще доведе до увеличване на обема на производство и разширяване на продуктовата гама. Размерът й е 26 782 лв., а размерът на одобрената субсидия - 18 747 лв. Договорът е сключен на 30.09.2013 г. и обрудването е закупено.

img 2748  img 2749  img 3629

img 3606  img 3605  img 3628