• 01
  • 02
  • 03
  • 04

 

"СИД 12" ООД - Ремонт на фурна

 

"СИД 12" ООД кандидатства с проект за ремонт на фурна с. Орляк. Дружеството закупува стара фурна (хлебопекарна) за производство на хляб и след малък ремонт започва да произвежда хляб от декември 2012. Закупената фурна е голяма като площ и с недостатъчно добри условия за работа и за производство. Основната цел на проекта е да извърши ремонт, състоящ се в подобрения и реконструкция на цялата сграда, за да може да използва пълния капацитет на помещенията и да разшири обема си на производство и конкурентоспосбността си. Подава заявление за подпомагане по Мярка 312 на 25.04.2013 г. с планирана инвестиция от 158 737 лв. Получава одобрение и на 25.04.2014 г. сключва договор за подпомагане на стойност 111 116 лв.