• 01
  • 02
  • 03
  • 04

ЗП Димитър Димитров

ЗП Димитър Великов Димитров се занимава със земеделие повече от 20 години и отглежда пшеница, царевица, слънчоглед и рапица. Кандидатства с проект за подобряване на складова база и за закупуване на прикачен инвентар към налична селскостопанска техника. Подава заявление на 07.05.2013 г. като стойността на инвестицията е 149 824 лв., а на исканата субсидия - 59 929 лв. Сключва е договор на 07.05.2014 г. и го изпълнява.