• 01
  • 02
  • 03
  • 04

АСГ Агро ЕООД - Закупуване на земеделска техника

АСГ Агро ЕООД   отглежда пшеница, царевица и слънчоглед в землищата на с.Кочмар и гр.Тервел. По проекта фирмата предвижда да закупи трактор, сеялка, брана, охладител и плуг. Със закупуването на тази техника фирмата ще може да обработва по-качествено земите си и същевременно ще подобри работната среда и ще се намали замърсяването на околната среда. Инвестицията е на стойност 141 346 лв. Кандидатства се за субсидия от 40%. Проектът е одобрен и договорът е подписан на 04.02.2014 г.

img 3611  img 3622 img 3619