• 01
  • 02
  • 03
  • 04

"ДЖАМБО-Л" ЕООД

 Повишаване конкурентоспособността на земеделското стопанство чрез закупуване на инвентар за земеделска техника за отглеждане на едногодишни култури и трайни овощни видове, изграждане на система за капково напояване на овощни култури и оборудване на цех за производство на плодов сок от суровина, произведена в стопанството

Бенефициентът обработва общо 2 157 декара земи, от които 80 дка са трайни насаждения от сливи и ябълки в землищата на гр.Тервел и с.Войниково.

Инвестиция: От една страна се инвестира в селскостопанска техника за нуждите на овощната градина: закупени са култиватор, пръскачка, плуг, навигационна система, които ще се ползват при обработките на земята в овощната градина;, дробилна машина за дробене на клоните при резитбата на овощните култури и изграждане на система за капково напояване. От друга страна по проекта е доставена техника за оборудване на цех за производство на натурални плодови сокове от ябълки  и сливи, произведени в собственото земеделско стопанство: производствена линия за натурални плодови сокове с възможност за добиване на около 3 тона готова продукция дневно; разливна машина с възможност за пълнене на широка гама стъклени и пластмасови бутилки и картонени опаковки с различна вместимост. Изградена е хладилна камера с обем 350 куб. м. за съхранение на суровината от стопанството и на готовата продукция.

Субсидия: 50 275 лв.

 

img 0120 img 0127

img 0128 img 0130