• 01
  • 02
  • 03
  • 04

"Пенев Кар" ЕООД

 Изграждане на автосервизна база и магазин за авточасти

Бенефициентът изгражда автосервиз и магазин за авточасти на територията на гр.Тервел.

Инвестиция: Инвестицията включва строително-ремонтни работи по изграждане на авторемонтната сграда. Сградата представлява метално хале с носещи стоманени колони, покрити със стенни и покривни термопанели Ремонтното хале се състои от четири сервизни клетки, като една е с канал за ремонт на товарни автомобили, а останалите са с повдигащи механизми Административно-битовата част се състои от магазин, свързан с чакалня. Обособени са 10 бр. паркоместа.

Субсидия: 111 650 лв.

img 0840  img 0845