• 01
  • 02
  • 03
  • 04

ЗП ПАВЕЛ ПАВЛОВ

Създаване на сливово насаждение и закупуване на техника за поддържането му

 ЗП Павел Златков Павлов подава заявление за подпомагане на 21.02.2013 г. Проектът е за създаване на сливово насаждение и закупуване на техника за поддържането му. Павел Златков е млад фермер, който решава да създаде овощна градина от сливи, сорт «Стенлей» върху дългосрочно наети земеделски земи. Той е предвидил само част от дейностите да бъдат финансирани със субсидия: закупуване на посадъчен материал, закупуване на торове, дървени колове, бодлива тел и др. и някои механизирани услуги. Размерът на проекта е 35 267 лв., а на субсидията – 17 633 лв. Договорът е сключен на 28.08.2013 г. и се изпълнява.

img 2588 img 2600  img 3577