• 01
  • 02
  • 03
  • 04

 

"Вътрешни правила за оценка на проекти"- 2018 г. pdf(Изтегли)

Процедура за подбор на проекти
pdfпроцедура

Вътрешни правила за работа на оценителната комисия

pdfправила

 Инструкция за оценителите по Подмярка 7.2

pdfинструкция

Правила за прилагане на изискванията за държавни помощи

pdfправила