• 01
  • 02
  • 03
  • 04

КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2
Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти

 

ОБЯВА

за прием на проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ

Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетинг на селскостопански продукти” на мярка М04 „Инвестиции в материални активи“ прием 2019 г.

Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.012

Цялата обява (Виж)

Публикувано на 18.12.2018 г.

 

 Документи за кандидатстване:

    zipДокументите за кандидатстване по подмярка 4.2 (Изтегли)

     Публикувано на 01.08.2018 г.

КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.1
Инвестиции в земеделски стопанства

 

 Документи за кандидатстване:

Условия за кандидатстване (Изтегли)

Документите за кандидатстване по подмярка 4.1 (Изтегли)

Заповед и обява по подмярка 4.1 (Изтегли)

Публикувано на 20.09.2018 г.

Приложение №25 - Референтни разходи на ЗТ(Изтегли)

Публикувано на 02.10.2018 г.

 

ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ - ТЕРВЕЛ, 24.02.2016 г.

img 1736  img 1737  img 1739  img 1743  img 1747  img 1748

ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ - КРУШАРИ, 23.02.2016 г.

img 1704 img 1705 img 1708 img 1709 img 1715  img 1724

ПЕРИОД 25.08. - 05.09.2014 ГОДИНА
 Протокол от заседание на Управителния съвет за избор на КИП-12 и КИП-13 pdfизтегли
 Протоколи от заседания на КИП-12, заповед и декларации pdfизтегли
 Протоколи от заседания на КИП-13, заповед и декларации pdfизтегли
 Протокол от заседание на Управителния съвет за одобрение на проектите от КИП-12 и КИП-13 pdfизтегли