• 01
  • 02
  • 03
  • 04

Г  Р  А  Ф  И  К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ  И ИНФОРМАЦИОННИ СЕМИНАРИ ЗА РАЗЯСНЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ ПО ПРСР 2017-2020
КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНОТО МЕСТНО РАЗВИТИЕ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ

Събитие

Дата и час

Място

1.

Еднодневно обучение за потенциални кандидати по съответните под-мерки на СВОМР

26.07.2018 10.00 часа

общ. Тервел, с. Безмер

– къща за гости Мария - Невена

2.

Еднодневно обучение за потенциални кандидати по съответните под-мерки на СВОМР

27.07.2018г. 10.00 часа

общ. Крушари, с. Телериг -

Къща за гости " Хан Телериг"

3.

Работна/информационна среща

30.07.2018г. 10.00 часа

общ.Тервел, гр.Тервел

– в сградата на общинска администрация ет.2

4.

Работна/информационна среща

30.07.2018г. 14.00 часа

общ.Тервел, с.Нова Камена

- Клуб на пенсионера

5.

Работна/информационна среща

31.07.2018г. 10.00 часа

общ. Тервел, с. Зърнево

Читалище „Стефан Караджа“ 

6.

Работна/информационна среща

31.07.2018г. 14.00 часа

общ. Тервел , с. Орляк

- в сградата на кметството

7.

Работна/информационна среща

01.08.2018г. 10.00 часа

общ. Крушари, с. Крушари -

Заседателно зала на общинска администрация

8.

Работна/информационна среща

01.08.2018г. 14.00 часа

общ. Крушари , с. Лозенец -

в сградата на кметството

9.

Работна/информационна среща

02.08.2018г. 10.00 часа

общ. Крушари, с. Телериг -

Къща за гости " Хан Телериг"

10.

Работна/информационна среща

02.08.2018г. 14.00 часа

общ. Крушари, с. Коритен -

в сградата на Читалището

11.

Еднодневно обучение за потенциални кандидати по съответните под-мерки на СВОМР

30.08.2018г. 10.00 часа

общ. Тервел, с. Безмер

- Клуб на пенсионера

12.

Еднодневно обучение за потенциални кандидати по съответните под-мерки на СВОМР

31.08.2018г. 10.00 часа

общ. Крушари, с. Телериг -

Къща за гости " Хан Телериг"

13.

Еднодневно обучение за кандидати за получаване на финансова помощ с одобрени от МИГ заявления под-мерки на СВОМР.

29.10.2018г.

 10.00 часа

общ. Тервел, гр. Тервел - в сградата на общинска администрация ет.2

14.

Еднодневно обучение за кандидати за получаване на финансова помощ с одобрени от МИГ заявления под-мерки на СВОМР.

30.10.2018г.

10.00 часа

общ. Крушари, с. Телериг

Къща за гости " Хан Телериг"

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уведомяваме Ви, че 18 юли 2018г. МЗХГ одобри Процедурата за прием на проектни предложения  към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на

МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетинг
на селскостопански продукти” на
мярка M04 „Инвестиции в материални активи“

прием 2018 г.

Процедура за подбор на проектни предложения

в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.012

Електронното активиране на Процедурата за приема в ИСУН 

е с начало: 01.08.2018 г. и  Краен срок: 30.09.2018 г. 17:30 часа.

 

публикувано на 23.07.2018 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ ПО

Подмярка  4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства»
на
мярка M04 „Инвестиции в материални активи“

към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Във връзка с предстоящата обява за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» от ПРСР 2014-2020,

 публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица:

Проект на Условия за кандидатстване по подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства»

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки моля изпращайте в писмен вид на e-mail:   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до: 09.08.2018 г. 

Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на УСЛОВИЯТА за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения.

Обявата за прием, Указанията за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт в

Раздел „ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА“4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства»

Приложение за кандидатстване по подмярка 4.1 (Изтегли)

публикувано на 12.07.2018 г.

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА УКАЗАНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

КЪМ СВОМР МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ

Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020, публикуваме за обществено обсъждане със заинтересовани лица:

Проект на Указания за кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки моля изпращайте в писмен вид на e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до: 25.06.2018 г. 

Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Указанията за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения.

Обявата за прием, Указанията за кандидатстване и придружаващите документи и образци ще бъдат публикувани и на настоящия сайт в

Раздел ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2 – Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

pdf Приложение за кандидатстване по подмярка 4.2 (Изтегли)

публикувано на 01.06.2018 г.

 

ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

УС на МИГ Тервел-Крушари на свое заседание от 23.05.2018 г. направи актуализация на индикативния график за  на приемане на проекти към Стратегията за ВОМР през 2018 г.

АКТУАЛИЗИРАН ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА 2018 г.(изтегли)

От Управителния съвет

Публикувано на 28.05.2018г.