ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРИЕМ
НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ ПРЕЗ КАЛЕНДАРНАТА 2020
2021

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК2020 (Изтегли от тук)

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ДО 30.07.2021 Г. (Изтегли от тук)

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ОТ 30.07.2021 Г. (Изтегли от тук)

Back to top button