ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРИЕМ
НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ ПРЕЗ КАЛЕНДАРНАТА 2020
2021


ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК2022 г. (Изтегли от тук)

Публикувано на 18.04.2022 г.


ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК2020 г. (Изтегли от тук)

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ДО 30.07.2021 г. (Изтегли от тук)

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ОТ 30.07.2021 г. (Изтегли от тук)

 ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК за 2021 г. ОТ 15.11.2021 г.  (Изтегли от тук)

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК за 2022 г. ОТ 15.11.2021 г.  (Изтегли от тук)

Back to top button