OДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Легенда:

Изпълнен договор

Отказан от бенефициента – Одебелен

БЕНЕФИЦИЕНТ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТ
РД50-97/121/01 Радостин Божидаров Денев Закупуване на земеделска техника Виж
РД50-97/312/02 ЕТ „Светлин Марков“ – МАРТИ Модернизиране на фурна за производство на тестени изделия чрез закупуване на оборудване и транспортни средства Виж
РД50-97/312/03 ЕТ „МАРИЯ-НЕВЕНА-Невена Денева“ Обновяване на Къща за гости „МАРИЯ-НЕВЕНА“ Виж
РД50-97/311/04 ЕТ „ТОДОР КУРТЕВ – 12“ Изграждане на къща за гости „Куртеви“ Виж
РД50-97/321/05 Община Тервел Дом за стари хора в Община Тервел – база за трудотерапия и адаптиране Виж
РД50-97/321/06 Община Тервел Център за социални услуги за района на селата Коларци, Балик, Оногур, Сърнец и Ангеларий Виж
РД50-97/322/07 Община Тервел Рехабилитация на зелени площи, тротоари и улично осветление в населени места от Община Тервел Виж
РД50-97/121/13 ЗП Павел Златков Павлов Създаване на сливово насаждение и закупуване на техника за поддържането му Виж
РД50-97/121/14 „Био Лавена“ ЕООД Създаване на насаждение от лавандула, отглеждана по биологичен начин и закупуване на техника за обработването и косенето й Виж
РД50-97/312/15 „ДИГЕСТ-ДЙ“ ЕООД Изграждане и оборудване на фитнес зала Виж
РД50-97/311/17 ЕТ „Хан Телериг – Юзджан Юсеин“ Преустройство и пристройка на съществуващ обект за обществено хранене в къща за гости с 6 места и ООХ „Механа“ в УПИ I кв.40 по плана на с.Телериг, общ.Крушари  Виж
РД50-97/121/18 ЗП Турхан Шефка Риза Инвестиционен проект за закупуване на нова селскостопанска техника и реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в склад за селскостопанска продукция Виж
РД50-97/121/20 „Ренан Агро“ ЕООД Закупуване на специализирана техника за косене на лавандула Виж
РД50-97/121/21 ЗП Иванка Николова Маринова Закупуване на центрофуга за добив на пчелен мед и създаване на трайни насаждения от сливи и праскови
РД50-97/312/22 ЕТ „Кристияна – Йовка Петкова“ Закупуване на оборудване на цех за закуски Виж
РД50-97/312/24 „СИД 12“ ООД Ремонт на фурна с.Орляк общ.Тервел Виж
РД50-97/121/27 ЗП Добрин Петров Иванов Закупуване на земеделска техника
РД50-97/121/28 ЗП Петър Иванов Хорозов Ремонт на селскостопанска сграда и закупуване на пръскачка
РД50-97/121/29 ЗП Димитър Великов Димитров Ремонт на собствена складова база и закупуване на инвентар за земеделска техника Виж
РД50-97/121/30 ЗП Красимир Тодоров Марков Закупуване на земеделска техника
РД50-97/121/31 АСГ Агро ЕООД Модернизиране на АСГ Агро ЕООД чрез закупуване на селскостопанска техника Виж
РД50-97/121/32 ЗП Красимира Димитрова Куртева Създаване на орехова градина и закупуване на земеделска техника и система за охлаждане на зърно
РД50-97/121/34 „ДЖАМБО-Л“ ЕООД Повишаване конкурентоспособността на земеделското стопанство чрез закупуване на инвентар за земеделска техника за отглеждане на едногодишни култури и трайни овощни видове, изграждане на система за капково напояване на овощни култури и оборудване на цех за производство на плодов сок от суровина, произведена в стопанството Виж
РД50-97/312/35 „Пенев Кар“ ЕООД Изграждане на автосервизна база и магазин за авточасти Виж
РД50-97/321/36 Община Тервел Подобряване на материалната база на домашен социален патронаж в гр.Тервел – закупуване на два автомобила за разнос на готова храна в гр.Тервел и села, в които се ползва услугата
РД50-97/321/37 Община Тервел Център за социални услуги за района на селата Коларци ,Балик, Оногур, Сърнец и Ангеларий – обзавеждане и дооборудване
РД50-97/322/38 Община Тервел Реконструкция на тротоари в гр.Тервел
РД50-97/321/39 Община Крушари Ремонт, вътрешно преустройство и благоустрояване на „Дом за стари хора“ в с.Добрин, община Крушари
РД50-97/321/41 Община Тервел Център за социални услуги за района на селата Нова Камена, Кладенци, Главанци, Градница и Каблешково
РД50-97/322/42 Община Тервел Реконструкция на участъци от улична мрежа и на съществуващи зони в площадно пространство на гр.Тервел
РД50-97/121/43 „Марчо Стоянов Марчев“ ЕООД Модернизиране на „Марчо Стоянов Марчев“ ЕООД чрез закупуване на селскостопанска техника
РД50-97/123/44 „АиК 2000“ ООД Модернизация цех за пакетиране чрез закупуване на оборудване и транспортни средства
РД50-97/123/46 „Пелет Комерс 2012“ ООД Закупуване на линия за производство на пелети от слама
РД50-97/312/47 „Буров-08“ ЕООД Обзавеждане на търговски обект за създаване на оптимални условия за съхранение и предлагане на нови продукти, подобряване на условия за труд
РД50-97/121/48 ЗП Николай Тошков Колев Закупуване на земеделска техника за модернизиране процесите по отглеждане на кравите и овцете в стопанството
РД50-97/312/49 ФОТО-КАПРИЗ ЕООД Закупуване на техника и оборудване за повишаване конкурентоспособността на ФОТО-КАПРИЗ ЕООД
РД50-97/121/51 ЗП Радостин Божидаров Денев Закупуване на земеделска техника
РД50-97/322/52 Община Тервел Рехабилитация на обществени зелени площи в населени места в Община Тервел
РД50-97/312/53 „АВА ТЕРВЕЛ“ ЕООД Дооборудване на цех за производство на бетонови изделия в гр. Тервел Виж
РД50-97/321/54 Община Крушари Подобряване на материалната база на домашен социален патронаж в с.Крушари” – закупуване на автомобил за разнос на готова храна в населените места в община Крушари, в които се ползва услугата
РД50-97/321/55 Община Крушари Подобряване на културната инфраструктура чрез закупуване на отоплителна, озвучителна, осветителна и видеотехника и сценични завеси за нуждите на НЧ „Йордан Драгнев-1894“ -с.Крушари, НЧ „Стефан Караджа-1936“ -с.Телериг“, НЧ „Светлина – 1945” – с.Полк.Дяково
РД50-97/121/56 „Радида“ ООД Модернизиране на кравеферма в с.Сърнец за повишаване добивите в стопанството за хуманно отношение при отглеждане на животните
РД50-97/121/57 ЗП Петко Петров Опълченов Модернизиране на пчеларска ферма в с.Огняново
РД50-97/321/58 Община Тервел Център за социални услуги в с.Поп Груево
РД50-97/313/60 Община Крушари Изграждане на два туристически информационни центъра в Община Крушари
РД50-97/312/61 „Агродом Димитров“ ЕООД Изграждане и обзавеждане на Агромаркет
РД50-97/321/62 Община Тервел Подобряване на съществуващ център за културни услуги – обзавеждане на сцена на общинско читалище в гр.Тервел
РД50-97/321/63 Община Тервел Транспортно средство за домашен социален патронаж за района на селата Нова Камена, Кладенци, Градница, Главанци и Каблешково
РД50-97/312/65 „ГЕОИД-Ч“ ЕООД Прилагане на нови технологии за по-качествени услуги
РД50-97/313/66 Фондация „КРУГА“ Експониране на местното етнографско, културно-историческо и природно наследство на община Крушари
РД50-97/321/67 Община Крушари Подобряване на културната инфраструктура чрез закупуване на отоплителна техника и обзавеждане за нуждите на НЧ в с. Крушариу, с. Телериг и с. Бакалово
РД50-97/322/68 Община Крушари Ремонт на част от ул.“9-ти септември“, ул. „Хр. Смирненски“ и ул. „Хан Телериг“ в с. Крушари
РД50-97/322/70 Община Тервел Основен ремонт на ул.“Дочо Михайлов“ в гр. Тервел
РД50-97/121/72 ЗП ВАЛЕНТИН АДАМОВ ДИМИТРОВ Изграждане на система за капково напояване на едногодишно насаждение от 72 дка. землището на гр. Тервел
Back to top button