Подмярка 4.1

Закупуване на земеделски инвентар в животновъдното стопанство на ЗС Вълчо Вълчев гр.Тервел


Закупуване на косачка за лавандула в стопанството на ЗС Живко Петров с.Крушари


Закупуване на косачка за лавандула Есеншъл Оилс ЕООД с.Божан


Закупуване на техника в животновъдното стопанство на ЗС Румяна Петкова с.Кочмар


Закупуване на трактор в стопанството на Василев Тервел ЕООД гр.Тервел


Закупуване на трактор в стопанството на ЗС Димитър Иванов с.Кладенци


Закупуване на трактор в стопанството на ЗС Мелиха Дюкянджи с.Орляк


Закупуване на трактор в стопанството на ЗС Танер Юсню с.Жегларци


Закупуване на трактор в стопанството на ЗС Таня Рачева с.Лозенец


Закупуване на трактор и косачка за лавандула в стопанството на ЗС Диян Петров – Крушари


Закупуване на оборудване в кравеферма Агроегер ЕООД гр.Тервел


Изграждане на склад за пчелни продукти и закупуване на инвентар – ЗС Георги Бохоров с.Коларци

Back to top button