Подмярка 6.4

Закупуване на кухненско оборудване в ресторант Приятели гр. Тервел


Закупуване на минибагер Великов Строиинвест ЕООД Крушари


Закупуване на оборудване за автосервиз Пенев Кар ЕООД гр. Тервел


Закупуване на оборудване за оптика в гр.Тервел ЕТ Силвия Неделчева Си-Ди


Закупуване на оборудване на киносалон гр. Тервел – АРТ 2020 ЕООД


Закупуване на стоматологично оборудване Д-р Шанай Кадир с. Зърнево


Закупуване на стоматологично оборудване Дент Експерт ООД гр. Тервел


Закупуване на челен товарач в строителна фирма Донидо ООД гр.Тервел


Закупуване на соматологично оборудване Д-р Деница Ковачева гр.Тервел

Back to top button