Подмярка 7.2

Закупуване на обзавеждане в детски градини в общ.Тервел и гр.Тервел


Основен ремонт на улица в с.Каблешково общ.Тервел


Основен ремонт на улици в с.Безмер и с.Попгруево


Ремонт на покрив на читалище с.Телериг общ.Крушари

Back to top button