Правилници

Вътрешни правила за оценка на проекти“- 2018 г.  (Изтегли)

Процедура за подбор на проекти ( процедура )

Вътрешни правила за работа на оценителната комисия ( правила )

 Инструкция за оценителите по Подмярка 7.2 ( инструкция )

Правила за прилагане на изискванията за държавни помощи( правила )

Back to top button