Реклами

Обява за стартиране прием на проекти по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Тервел-Крушари, излъчвана по радио „Добруджа“ в периода 19-23 декември 2016 г.

Покана за информационни срещи за изработване на Стратегия за местно развитие, излъчвана по радио „Добруджа“ през април 2016 г.

Back to top button