Стратегия


СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 Г. ИЗМЕНЕНА С АНЕКС ОТ 15.03.2023 Г. (ИЗТЕГЛИ)

Публикувано на 15.03.2023 г.


СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 Г. ИЗМЕНЕНА С АНЕКС ОТ 12.10.2021 Г. (ИЗТЕГЛИ)

Публикувано на 12.10.2021 г.


ПРОЕКТ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА ФИНАНСОВ РЕСУРС

( Заявление – Изтегли )

Публикувано на 08.04.2021 г.


СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 Г. ИЗМЕНЕНА С АНЕКС ОТ 15.04.2020 Г.

(Изтегли)


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА
на Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР

( Заявление – Изтегли )


 СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 Г. ИЗМЕНЕНА С АНЕКС ОТ 10.07.2018 Г.
( СВОМР – ИЗМЕНЕНА С АНЕКС )


СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ
СВОМР


ИЗВАДКА ОТ СТРАТЕГИЯТА НА БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

СВОМОР-извадка

Back to top button