Управителен съвет

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН –
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

Член на Управителния съвет Седалище и адрес на управление/ постоянен адрес Име на представляващия юридическото лице Сектор
Община Тервел гр. Тервел, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 8 Живко Жеков Георгиев  публичен
ЕТ ”Ренесанс-КПДТ-Кирил Жендов” с. Крушари Кирил Петров Жендов стопански
НЧ” Йордан Драгнев- 1894“ с.Крушари, ул. „Г.Димитров“ 27 Диана Георгиева Иванова нестопански
«ТРИАДА»ООД гр.Тервел, ул. «Хан Аспарух» 4 Митко Петров Ненов стопански
НЧ »Д.Дончев-Доктора -1893» гр.Тервел, ул.» Хан Аспарух» 36 Невена Куртева Денева нестопански

Списък на членовете в УС от 16.06.2022 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 13.12.2021 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 24.11.2021 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 15.11.2021 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 01.11.2021 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 26.10.2021 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 27.09.2021 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 16.09.2021 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 31.08.2021 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 30.07.2021 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 19.04.2021 г.

Списък на членовете на УС избран с Решение на Общото събрание от 15.04.2021 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 08.04.2021 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 22.03.2021 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 03.02.2021 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 27.01.2021 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 21.09.2020 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 31.08.2020 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 31.07.2020 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 24.07.2020 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 20.07.2020 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 12.06.2020 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 08.05.2020 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 23.04.2020 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 11.03.2020 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 14.02.2020 г.

 Протокол от заседание на Управителния съвет от 05.02.2020 г.

 Протокол от заседание на Управителния съвет от 06.01.2020 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 27.11.2019 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 10.10.2019 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 24.09.2019 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 18.09.2019 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 02.09.2019 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 19.08.2019 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 24.06.2019 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 10.06.2019 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 31.05.2019 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 25.04.2019 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 22.03.2019 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 06.03.2019 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 04.02.2019 г.

 Протокол от заседание на Управителния съвет от 21.01.2019 г.

 Протокол от заседание на Управителния съвет от 17.12.2018 г.

 Протокол от заседание на Управителния съвет от 16.11.2018 г.

 Протокол от заседание на Управителния съвет от 09.11.2018 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 01.10.2018 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 24.08.2018 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 10.08.2018 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 26.06.2018 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 23.05.2018 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 30.04.2018 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 23.04.2018 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 04.04.2018 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 16.03.2018 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 14.03.2018 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 4.01.2018 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 17.11.2017 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 29.05.2017 г. 

Протокол от заседание на Управителния съвет от 10.01.2017 г. 

Протокол от заседание на Управителния съвет от 28.10.2016 г. 

Протокол от заседание на Управителния съвет от 13.05.2016 г. 

Протокол от заседание на Управителния съвет от 20.04.2016 г.

Back to top button