Управителен съвет

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН –
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ


2023 г.


Протокол от заседание на Управителния съвет от 17.10.2023г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 19.09.2023г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 01.09.2023г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 19.07.2023г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 09.06.2023г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 02.06.2023г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 13.04.2023г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 22.03.2023г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 09.02.2023г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 23.01.2023г.


2022г.


Списък на членовете в УС от 16.06.2022 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 29.12.2022 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 01.11.2022 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 20.09.2022 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 16.09.2022 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 18.07.2022 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 15.07.2022 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 01.07.2022 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 16.06.2022 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 19.05.2022 г. ll

Протокол от заседание на Управителния съвет от 19.05.2022 г. l

Протокол от заседание на Управителния съвет от 02.05.2022 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 18.04.2022 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 14.04.2022 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 07.04.2022 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 15.03.2022 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 25.02.2022 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 11.02.2022 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 07.02.2022 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 01.02.2022 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 14.01.2022 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 12.01.2022 г.


2021 г.


Протокол от заседание на Управителния съвет от 13.12.2021 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 24.11.2021 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 15.11.2021 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 01.11.2021 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 26.10.2021 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 27.09.2021 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 16.09.2021 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 31.08.2021 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 30.07.2021 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 19.04.2021 г.

Списък на членовете на УС избран с Решение на Общото събрание от 15.04.2021 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 08.04.2021 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 22.03.2021 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 03.02.2021 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 27.01.2021 г.


2020 г.


Протокол от заседание на Управителния съвет от 21.09.2020 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 31.08.2020 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 31.07.2020 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 24.07.2020 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 20.07.2020 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 12.06.2020 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 08.05.2020 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 23.04.2020 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 11.03.2020 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 14.02.2020 г.

 Протокол от заседание на Управителния съвет от 05.02.2020 г.

 Протокол от заседание на Управителния съвет от 06.01.2020 г.


2019 г.


Протокол от заседание на Управителния съвет от 27.11.2019 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 10.10.2019 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 24.09.2019 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 18.09.2019 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 02.09.2019 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 19.08.2019 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 24.06.2019 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 10.06.2019 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 31.05.2019 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 25.04.2019 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 22.03.2019 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 06.03.2019 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 04.02.2019 г.

 Протокол от заседание на Управителния съвет от 21.01.2019 г.


2018 г.


 Протокол от заседание на Управителния съвет от 17.12.2018 г.

 Протокол от заседание на Управителния съвет от 16.11.2018 г.

 Протокол от заседание на Управителния съвет от 09.11.2018 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 01.10.2018 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 24.08.2018 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 10.08.2018 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 26.06.2018 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 23.05.2018 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 30.04.2018 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 23.04.2018 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 04.04.2018 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 16.03.2018 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 14.03.2018 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 4.01.2018 г.


2017 г.


Протокол от заседание на Управителния съвет от 17.11.2017 г.

Протокол от заседание на Управителния съвет от 29.05.2017 г. 

Протокол от заседание на Управителния съвет от 10.01.2017 г. 


2016 г.


Протокол от заседание на Управителния съвет от 28.10.2016 г. 

Протокол от заседание на Управителния съвет от 13.05.2016 г. 

Протокол от заседание на Управителния съвет от 20.04.2016 г.

Back to top button