О Б Я В А

Като етап от подготовката на Стратегия за местно развитие, Сдружение МИГ Тервел-Крушари организира еднодневно обучение на активни представители на земеделски или друг бизнес и на нестопанския сектор. Целта на обучението е участващите да могат да се включат в процеса на подготовката на стратегията с мнения и препоръки.

Обученията ще се водят от консултантите по подготовка на проекти Мария Джамбазова и Николинка Димова и  ще се проведат както следва:

Събитие Място Дата и час
Обучение на местни лидери от общ. Крушари с. Телериг,
къща за гости
на ЕТ „Хан Телериг“
23 февруари
10:00 ч.
Обучение на местни лидери от общ. Тервел гр. Тервел,
залата на ЗОП „Приятели“
24 февруари
10:00 ч

Заинтересованите са добре дошли на тези срещи.

За повече информация можете да се свържете с организатора на обученията Николай Манев – координатор към МИГ на тел. 0888995689 и е-мейл migtk@abv.bg

Back to top button