ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ

Като етап от подготовката за активно включване на различните заинтересовани страни в изготвянето на Стратегията за водено от общностите местно развитие, МИГ Тервел-Крушари организира и проведе обучения на местни лидери. Участваха представители на различните общности, проявили активност на досега провежданите информационните срещи и семинари.

Обучението на лидери от общ. КРУШАРИ  се проведе на 23 февруари в къщата за гости на ЕТ „ХАН ТЕЛЕРИГ“  в с. Телериг, която е изградена по проект на МИГ-а. Обучението беше водено от Николинка Димова – консултант и Николай Манев – координатор и на него участваха 42 представители на бизнеса, нестопанския и публичния сектори.

img_1704
img_1705
img_1708
img_1709
img_1715
img_1724
previous arrow
next arrow
img_1704
img_1705
img_1708
img_1709
img_1715
img_1724
previous arrow
next arrow

На следващия ден в конферентната зала на ресторант „Приятели“ в Тервел се проведе обучението на местни лидери от общ. Тервел. Обучението се водеше от Мария Джамбазова – консултант и Николай Манев – координатор и в него участваха 31 представители на различните сектори.  

img_1736
img_1737
img_1739
img_1743
img_1747
img_1748
previous arrow
next arrow
img_1736
img_1737
img_1739
img_1743
img_1747
img_1748
previous arrow
next arrow
Back to top button