ИНФОРМАЦИЯ

За нуждите на подготовката на Стратегията за местно развитие МИГ Тервел-Крушари организира обучение на екипа, включващ членове на Управителния съвет и на Общото събрание на МИГ- а. Обучението ще се проведе както следва:

Събитие Място Дата и час
Обучение на екипа на МИГ – ден 1 гр. Тервел, къща за гости на ЕТ „Тодор Куртев“ 7 март
10:00 ч.
Обучение на екипа на МИГ – ден 2 с. Безмер, къща за гости
„Мария-Невена“
9 март
10:00 ч
Back to top button