ПОКАНА ЗА ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ ПО ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯТА

Предстоят решаващи дни за изготвянето на Стратегията на МИГ Тервел-Крушари за настоящия програмен период  до 2020 г. За проучване на очакванията, нуждите  и нагласите на живеещите и работещите на територията на общините Тервел и Крушари, през последните дни беше проведено телефонно допитване до представители на бизнеса, на участващите във властта и на голяма група от обикновени хора от района.  

На 10 март в залата на Общ. Тервел ще се проведе конференция, на която ще бъдат представени резултатите от анкетните проучвания и направения социално-икономически анализ на територията. Там ще започне и фактическото проучване на желанията на хората какви приоритети да залегнат в изготвяната стратегия и какви проекти да се подпомагат, за да  има най-добър ефект върху развитието на района. 

На следващия ден – 11 март, ще бъдат проведени срещи на изготвящите стратегията с представители на различните заинтересовани страни за консултиране подготовката на стратегията. Това е възможност за всеки, който има мнение как да се развива селския район и желае да повлияе за какво да бъдат инвестирани средствата, да участва в обсъжданията и консултациите, за да направим Стратегията на МИГ Тервел-Крушари такава, каквато я искат хората и тя да стане Стратегия за водено от общностите местно развитие.

КАНИМ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В:

  • КОНФЕРЕНЦИЯ НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ
    НА 10 МАРТ ОТ 10:00 В ЗАЛАТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ. 

  • СРЕЩИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА 11 МАРТ ОТ 9:30:
  •    В ОФИСА НА МИГ-а В ТЕРВЕЛ И
  •    В ЗАЛАТА НА ОБЩИНАТА В КРУШАРИ
Back to top button