Oбществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари на 10.05.2016 г. в с.Крушари

img_2101
img_2103
img_2106
previous arrow
next arrow
img_2101
img_2103
img_2106
previous arrow
next arrow
Back to top button