Oбществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари на 11.05.2016 г. в гр.Тервел

img_2127
img_2128
img_2131
previous arrow
next arrow
img_2127
img_2128
img_2131
previous arrow
next arrow
Back to top button