ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ И НА СТРАТЕГИЯТА МУ ЗА ВОМР

На 31 май 2016 г. МИГ Тервел-Крушари кандидатства със заявление за предоставяне на финансова помощ в обявения конкурс за одобрение на МИГ за финансиране изпълнение на стратегии за ВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Подадени са за одобрение 53 стратегии за ВОМР. Очаква се да бъдат одобрени не повече от 30 от тях, което ще стане ясно към месец септември 2016 г.

Back to top button