МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ ПОЛУЧИ ФИНАНСИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА СИ ЗА ВОМР ПО ПРСР 2014 – 2020 г.

Разработената от МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ Стратегия за Водено от общностите местно развитие получи финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Със Заповед №РД 09-631 от 31.08.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ПРСР е предоставена финансова помощ за проекти към стратегията, които да се изпълняват на  територията на общините Тервел и Крушари в размер на 2 933 000 лв.

Споразуменията за изпълнение на Стратегии на първите 20 одобрени Местни инициативни групи бяха връчени от премиера Бойко Борисов на официална церемония на 2.11.2016 г.
https://www.facebook.com/Novini.bg/videos/1265728556827134/

Back to top button