ПРЕЗ 2017 г. СТАРТИРА ПРИЕМЪТ НА ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

В резултат на обединените усилия на общинските ръководства и на активните земеделци и предприемачи от територията на общините Тервел и Крушари, в края на тази година Местната инициативна група „МИГ Тервел-Крушари“  получи финансиране за изпълнение на своята нова Стратегия за водено от общностите местно развитие. Ръководството на МИГ-а благодари на всички, които участваха в срещи и обсъждания по изготвяне на Стратегията и дадоха своя принос за постигане на този успех!

С предоставените средства ще бъдат подпомагани проекти на земеделски стопани и на други предприемачи от територията, които отговарят на приоритетите на Стратегията и допринасят за развитие на територията. Приемът за заявления за финансово подпомагане на предложени проектни идеи ще започне през 2017 година.  Заявления по мярка 4.1 от земеделски стопани ще се приемат през летните месеци от юни до август. Останалите предприемачи ще могат да кандидатстват по мярка 6.4 с проекти за развитие на неземеделски бизнес, включително за производства и за услуги през месеците септември и октомври.

Поради големия интерес, още от началото на 2017 година, в офиса на МИГ-а в гр. Тервел и в новооткрития офис в с. Крушари екипът на местната инициативна група ще консултира всички заинтересовани, като помага за оформяне на техните проектни идеи и съдейства по изготвянето на проектите им.   

Управителният съвет и екипът на МИГ Тервел-Крушари Ви пожелават весели Коледни и Новогодишни празници! Нека през Новата 2017 година ЗАЕДНО да поставим едно ново начало за едно по-добро бъдеще!

Back to top button