ПРЕДВАРИТЕЛЕН СПИСЪК

Предварителен списък на одобрените кандидати за външни експерти – оценители по подмерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари (Резултати от Етап 1 на оценката) (изтегли).

Back to top button