ИЗБОР НА ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК

Избор на експерти-оценители окончателен списък на избраните външни експерти-оценители по подмерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Тервел-Крушари.
(изтегли)

Back to top button