Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ  И ИНФОРМАЦИОННИ СЕМИНАРИ ЗА РАЗЯСНЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ ПО ПРСР 2017-2020
КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНОТО МЕСТНО РАЗВИТИЕ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ  И ИНФОРМАЦИОННИ СЕМИНАРИ ЗА РАЗЯСНЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ ПО ПРСР 2017-2020
КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНОТО МЕСТНО РАЗВИТИЕ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ

Събитие Дата и час Място
1. Еднодневно обучение за потенциални кандидати по съответните под-мерки на СВОМР 26.07.2018 10.00 часа общ. Тервел, с. Безмер – къща за гости Мария – Невена
2. Еднодневно обучение за потенциални кандидати по съответните под-мерки на СВОМР 27.07.2018г. 10.00 часа общ. Крушари, с. Телериг – Къща за гости “ Хан Телериг“
3. Работна/информационна среща 30.07.2018г. 10.00 часа общ.Тервел, гр.Тервел – в сградата на общинска администрация ет.2
4. Работна/информационна среща 30.07.2018г. 14.00 часа общ.Тервел, с.Нова Камена – Клуб на пенсионера
5. Работна/информационна среща 31.07.2018г. 10.00 часа общ. Тервел, с. Зърнево Читалище „Стефан Караджа“ 
6. Работна/информационна среща 31.07.2018г. 14.00 часа общ. Тервел , с. Орляк – в сградата на кметството
7. Работна/информационна среща 01.08.2018г. 10.00 часа общ. Крушари, с. Крушари – Заседателно зала на общинска администрация
8. Работна/информационна среща 01.08.2018г. 14.00 часа общ. Крушари , с. Лозенец – в сградата на кметството
9. Работна/информационна среща 02.08.2018г. 10.00 часа общ. Крушари, с. Телериг – Къща за гости “ Хан Телериг“
10. Работна/информационна среща 02.08.2018г. 14.00 часа общ. Крушари, с. Коритен – в сградата на Читалището
11. Еднодневно обучение за потенциални кандидати по съответните под-мерки на СВОМР 30.08.2018г. 10.00 часа общ. Тервел, с. Безмер – Клуб на пенсионера
12. Еднодневно обучение за потенциални кандидати по съответните под-мерки на СВОМР 31.08.2018г. 10.00 часа общ. Крушари, с. Телериг – Къща за гости “ Хан Телериг“
13. Еднодневно обучение за кандидати за получаване на финансова помощ с одобрени от МИГ заявления под-мерки на СВОМР. 29.10.2018г.  10.00 часа общ. Тервел, гр. Тервел – в сградата на общинска администрация ет.2
14. Еднодневно обучение за кандидати за получаване на финансова помощ с одобрени от МИГ заявления под-мерки на СВОМР. 30.10.2018г. 10.00 часа общ. Крушари, с. Телериг Къща за гости “ Хан Телериг“
Back to top button