Въпроси от общ характер

Въпрос:

Имам интерес към мярка „Модернизиране на земеделските стопанства“ въпросът ми е дали ще има нови насоки за кандидатсване за 2013 г. и кога ще започне приемът на заявления.


Отговор:

 Обявата за прием ще бъде публикувана към 21 януари. Това означава, че приемът ще започне от тогава. Има една особеност – финансовите отчети на кандидатите трябва да са за предната година ( 2012), така че ще трябва докато се подготвите за кандидатстване, да ви е приключена 2012 финансова година.

Указанията ще бъдат същите, ще ги публикуваме заедно с обявата, но се различават от предишните само в сроковете и бюджетите.
Препоръчваме Ви преди да подготвите проект да се консултирате в нашия офис – има особености при кандидатстването към МИГ, които е добре да се обсъдят предварително.

Back to top button