Информация за проектите

ПОДАДЕНИ, ОДОБРЕНИ И ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ ПО СВОМР  2016-2020 г.

Информация:

Подадени проекти – (виж)

Неодобрени проекти от МИГ – (виж)

Одобрени проекти от МИГ – (виж)

Сключени договори с ДФЗ-РА – (виж)

Изпълнен договор

Отказан от бенефициента

Back to top button