Информация за проектите

Информация за проектите подадени към СВОРМ на МИГ Тервел – Крушари – Юни 2023

Информация:

Подадени проекти – (виж)

Неодобрени проекти от МИГ – (виж)

Неодобрени проекти-2024 г. (ИЗТЕГЛИ)

Одобрени проекти от МИГ – (виж)

Сключени договори с ДФЗ-РА – (виж)

Изпълнен договор – (виж)

Отказан от бенефициента – (виж)

Back to top button