СЪОБЩЕНИЕ

На Вниманието на всички заинтересовани лица

МИГ Тервел – Крушари организира поредица от информационни събития – семинари, както и обучения на потенциални кандидати, за кандидатстване  по подмярка

6.4  Разнообразяване към неземеделски дейности от Стратегият за ВОМР и възможностите за кандидатстване с проект по Стратегията на МИГ Тервел – Крушари.

Графикът за провеждане на информационни семинари и обучения е както следва:

Събитие Дата и час Място
1. Работна/информационна среща 04.04.2019г. 10.00 часа общ.Тервел, гр.Тервел – в сградата на общинска администрация ет.2
2. Работна/информационна среща 05.04.2019г. 10.00 часа общ. Крушари, с. Крушари – Заседателно зала на общинска администрация
3. Еднодневно обучение за потенциални кандидати по подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности  от СВОМР 11.04.2019г. 10.00 часа общ. Тервел, гр.Тервел Х-л Алгара – градски парк
4. Еднодневно обучение за потенциални кандидати по подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности  от СВОМР 12.04.2019г. 10.00 часа общ. Крушари, с. Телериг – Къща за гости “ Хан Телериг“

Back to top button