Month: май 2021

  • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧИЛ ПРИЕМ ПО

    Процедура № BG06RDNP001-19-500  МИГ Тервел-Крушари Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка / маркетингна селскостопански продукти” към СВОМР На 29.03.2021 г. МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ стартира Процедура № BG06RDNP001 -19-500 в  ИСУН 2020 за пием на проектни предложения по ОБЯВА за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 4.2. “Инвестиции в преработка…

    Прочетете още »
Back to top button